مقاله کارشناسان آبفار مشهد بعنوان مقاله برتر انتخاب شد

مقاله کارشناسان آبفار مشهد بعنوان مقاله برتر انتخاب شد

مقاله کارشناسان امور آبفار مشهد بعنوان مقاله برتر در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در سال 98 انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، مقاله هاشم کوچک زاده دندانساز، محمد سلطانی اصل و امیر جنیدی با عنوان “مدلسازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب به منظور کاهش نشت در شبکه های توزیع آب روستایی شهرستان بینالود” در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در سال 98 و با نظر کمیته علمی همایش بعنوان مقاله برتر پوستری انتخاب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات