استاندار خوزستان خبر داد: بافت فرسوده مسجدسلیمان در مسیر نوسازی

به گزارش اخبار ساختمان، غلامرضا شریعتی اظهار داشت: در شهرستان مسجد سلیمان حدود ۱۳ هزار واحد بافت فرسوده داریم که تعداد هزار و ۴۳۰ واحد در زلزله آسیب دید و قرار شد مورد بازسازی قرار گیرد، همچنین تعداد هزار و ۴۳۰ واحد از بافت فرسوده مسجد سلیمان به وزارت نفت محول شده است که تعداد ۵۰۰ واحد تکمیل شده و ۹۰۰ واحد باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد و ده هزار واحد هم با مصوبه دولت نوسازی و بازسازی خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات