البرز و دغدغه زمین برای ساخت مدرسه

به صف ایستادن خیرین مدرسه ساز برای تامین زمین یکی از چالش‌های اصلی ساخت کلاس‌های درس در استان پرجمعیت دانش آموزی استان البرز است که باید برای آن چاره اندیشی کرد. رییس مجمع خیرین مدرسه ساز البرز گفت: خیرین مدرسه ساز در این استان از جمله در کرج نیاز به تامین زمین مناسب برای ساخت فضاهای آموزشی دارند. اسپرورین یکی از مشکلات اصلی خیرین مدرسه ساز به ویژه در استان البرز را در بخش تامین زمین آموزشی و پیگیری روند اداری به خصوص در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج عنوان کرد. رییس مجمع خیرین مدرسه ساز البرز ادامه داد: هر سال بیش از ۱۲ هزار دانش آموز به جمعیت البرز اضافه می‌شود در حالی که برای تحت پوشش قرار دادن این تعداد دانش آموز، کلاس درس مورد نیاز به فضای آموزشی استان اضافه نمی‌شود. برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش در استان البرز که جمعیت میانگین دانش آموزی آن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات