پیشنهاد تبدیل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به موسسه‌ دولتی/ هیچ پروژه بزرگی بدون انجام مطالعات ژئوتکنیک اجرا نمی‌شود/ استفاده عراق و سوریه از شرکت آزمایشگاه فنی

پیشنهاد تبدیل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به موسسه‌ دولتی/ هیچ پروژه بزرگی بدون انجام مطالعات ژئوتکنیک اجرا نمی‌شود/ استفاده عراق و سوریه از شرکت آزمایشگاه فنی

در قالب این سامانه مشخص می‌شود که آیا اپراتور دوره‌های لازم را دیده و اطلاعات او ثبت شده و مورد تایید است یا خیر و بر این اساس سیستم اجازه کار را صادر خواهد کرد؛ مرحله بعدی به کالیبره و مورد تایید بودن تجهیزات استفاده شده برمی‌گردد که اجازه استفاده از این تجهیزات نیز توسط سیستم صادر می‌شود و در ادامه از طریق برنامه‌نویسی انجام شده، برگه آزمایشگاه صادر می‌شود و خیلی سریع از طریق سامانه در اختیار درخواست‌دهنده قرار می‌گیرد. حسینی، با اشاره به اینکه دارایی‌های کشور در بخش‌های ریلی، جاده‌‌ای و هوایی بسیار زیادی است و مدیریت این دارایی‌ها باید از طریق سیستم‌های روزآمد انجام شود، گفت: شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با استفاده از تجهیزات روز و منابع انسانی کارآمد توانسته است این خدمت جدید را در سال‌های اخیر به کارفرمایان ارائه کند. وی مهم‌ترین محصول شرکت آزمایشگاه را به کار گیری دانش‌آموختگان جوانی دانست که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات