اجرای عملیات کف فرش و جدول گذاری شهرک ابوالفضل(ع)

اجرای عملیات کف فرش و جدول گذاری شهرک ابوالفضل(ع)
در طرح جهادی منطقه سه اراک، عملیات کف فرش و جدول گذاری خیابان کرامت شهرک ابوالفضل(ع) انجام شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، در راستای اجرای طرح جهادی نگهداشت منطقه سه، عملیات پیاده رو سازی، جدول گذاری و کف فرش اطراف پارک شهرک ابوالفضل(ع) در حال انجام است.

صالحی مدیر ناحیه کرهرود در این خصوص گفت: این عملیات به دستور شهردار اراک، در راستای طرح جهادی و نگهداشت شهر و با توجه به نیاز شهروندان در حال انجام است و سعی داریم در این طرح از حداکثر امکانات و توان شهرداری که در اختیار منطقه قرار گرفته بیشترین بهره در جهت رفع نیازهای شهروندان را داشته باشیم.وی تصریح کرد: چک لیستی از نیازهای ضروری ناحیه آماده که امید داریم به طور کامل تا پایان طرح به اتمام رسد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات