همایش مشارکت مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی به میزبانی شرکت آب...

هم افزایی و انتقال تجارب مشارکت های مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی پایاب امری ضروری است.

مدیر دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده در همایش مشارکت های مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی که به میزبانی خراسان رضوی با حضور مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مدیران و معاونان حوزه طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مشهد برگزار شد با بیان این مطلب هدف از برگزاری این همایش را ضرورت همفکری و هم افزایی در راستای استفاده از ظرفیت های علمی-تجربی شرکت های همکار در حوزه آب دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در این همایش حسین ترشیزی افزود: همایش انتقال تجارب مشارکت های مردمی در شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب با هدف انتقال تجارب و بهره برداری از دانش و تجربیات شرکت اب منطقه ای آذربایجان شرقی در تهیه و تدوین طرح های مشارکتی برگزار شد.

وی افزود: در این همایش که با حضور "بیانی"، مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب، حسین علی میرزایی، معاون طرح و توسعه خراسان رضوی و جمعی از معاونان و مدیران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد، مشاور مدیرعامل و مدیر مشارکت های مردمی آذربایجان شرقی گزارشی از نحوه تهیه ،تدوین و اجرای طرح مشارکت مردمی درنگه داری و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی و راهکار مناسب برای برون رفت از بحران آب و آمار شرکت های تعاونی که با مشارکت های مردمی در حوزه آب در آذربایجان شرقی مدیریت می شوند ارائه کرد.

ترشیزی خاطرنشان کرد: در این همایش از طرح ها و تجارب سایر استان ها برای جلب مشارکت های مردمی در شبکه های آبیاری بایاب و سدهای استان از جمله شبکه سرخس، چهچهه، قره تیکان و ....استفاده و بهره برداری خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات