مشارکت های مردمی راهکار مناسب برای برون رفت از بحران آب است

مشاور مدیرعامل و مدیر شرکت های مردمی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در همایش نگه داری و بهره بردای از شبکه های آبیاری و زهکشی که در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برگزار شد، مشارکت های مردمی را راهکار مناسب برای حفظ و توسعه منابع آبی و راهکار مناسب برای برون رفت از بحران آب ذکر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در همایش نگه داری و بهره بردرای از شبکه های آبیاری و زهکشی که با حضور بیانی مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب، حسین علیمیرزایی معاون طرح و توسعه خراسان رضوی،حسین ترشیزی مدیر دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زود بازده استان ،مدیران و معاونان شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و جمعی از کارشناسان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.ف رهاد پاکنیا با اشاره به مهمترین اهداف تهیه و تدوین طرح مشارکت های مردمی در شبکه های آبیاری و زهکشی گفت:هدف از ارائه این طرح استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ارگان زیربط و تشکل های مردمی در استقرار مدیریت منابع آب در مرحله احداث، تحقیق و پژوهش و بهره برداری است.

وی یکی از مشکلات اساسی و جدی در بهره برداری از طرح های توسعه یافتگی منابع آب را عدم هم سویی و هم گرایی ارگان های زیربط و جوامع محلی دانست و تاکید کرد: برای حل این مشکل و کاهش تصدی گری دولتی و افزایش بهره وری در طرح های توسعه پایدار، تدوین و ساماندهی تشکل های مردم نهاد و نقش آفرینی جامعه بومی و محلی در مسائل مدیریتی آب امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

پاکنیا در این همایش خراسان رضوی را مظهر تکنولوژی حفر و احداث قنات در کشور ذکر کرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: شرکت اب منطقه ای آذربایجان شرقی به منظور استفاده از توانایی و ظرفیت بالقوه مردم در تحقق اهداف کمی و کیفی آب اقدام به تاسیس تعاونی های مردمی برای برون رفت از بحران آب در منطقه کرد.

مشاور مدیرعامل و مدیر شرکت های مردمی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی یادآور شد: طرح های توسعه یافتگی پایدار در حفظ و نگه داری از سفره های آب زیرزمینی برای بخش کشاورزی ،صنعت و آب آشامیدنی در کوتاه مدت پاسخگو نیست بلکه نیاز به زمان دارد و در این راستا برای پویایی و عملیات سازی طرح ها، مدیریت انسانی کشاورزان در حل مسئله بحران آب نقش کارآمدی دارد.

وی تصریح کرد: فرایند توانمند سازی مشارکت مردمی یک فرایند برد برد در کاهش بی رویه استفاده از سفره های آب زیر زمینی است.

وی اظهار داشت:رویکرد آب را باید اصلاح کرد و در سایه طرح های «سازگاری با کم آبی »که متولی آن شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی است تشکل های بومی و محلی را تقویت کنیم.

پاکنیا ادامه داد: برای این که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم در مرحله اول برنامه های مشارکتی در حوزه طرح و توسعه به عنوان معمار هم افزایی به مسائلی ازجمله هم گرایی، وحدت، اعتماد سازی، توانمند سازی کشاورزان، آموزش و ارتقای دانش بومی و همچنین ارتقای سطح علمی، دانش و فناوری کارشناسان آب با هدف پیاده سازی مدیریت مشارکتی در حل بحران آب را باید مورد توجه قرار داد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات