تصویب استاندارد سازی مصالح و روش‌های مقاوم سازی

تصویب استاندارد سازی مصالح و روش‌های مقاوم سازی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور مقاوم سازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی مقرر کردند مصالح و روش های موثر در مقاوم سازی ساختمانی طی برنامه استاندارد شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم مقرر کردند، به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقداماتی انجام شود. بر اساس این مصوبه شهرداری ها مکلف شدند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام کنند.

صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. بر اساس تبصره این بند متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می شوند.

همچنین صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است، شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف ۳ ماه جبران کنند. همچنین کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت بیمه کنند.

بر اساس بند دیگری از این ماده به منظور کاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم شبکه ایستگاه های شتاب نگاری و لرزه نگاری توسعه می یابد. بر اساس این گزارش توسعه ایستگاه های شتاب نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر ۲۵ هزار نفر یک ایستگاه، توسعه ایستگاه های پیش نشانگرهای زمین لرزه و استاندارد کردن مصالح و روش های موثر در مقاوم سازی ساختمانی طی برنامه و حمایت از تولید کنندگان آنها از جمله اقدامات دیگری است که در این بخش باید انجام شود.

    نظرات