وزارت مسکن اراضی خود را به فروش برساند

مجلس شورای اسلامی وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف کرد اراضی شهری در اختیار خود را به صورت مزایده به فروش برساند.

مجلس شورای اسلامی وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف کرد اراضی شهری در اختیار خود را به صورت مزایده به فروش برساند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را در قالب ماده ۱۵۶ مکرر (۵) تصویب کردند.

این ماده که با ۱۴۹ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب شد به این شرح است: به منظور تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرحهای مسکن به ویژه مسکن زوجهای جوان و قشرهای کم درآمد، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است اراضی شهری در اختیار خود را به صورت مزایده به فروش برساند و وجوه حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی واریز کند تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به مصرف برسد. تبصره - اجرای طرحهای موضوع این ماده از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام می شود.

منبع: شاسا

    نظرات