شبكه برق دو روستا از توابع كلانشهر اهواز توسعه و ...

به گزارش پايگاه خبري توانيربه نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهوازمديرامورمنطقه يك اين شركت گفت: به منظورافزايش كيفيت ولتاژ برق و پايداري و همچنين تامين برق ساخت و سازهاي جديد، شبكه برق روستاهاي عوده و مليگيط از توابع كلانشهر اهواز با اعتباري بالغ بريك ميلياردو چهارصدميليون ريال توسعه پيدا كرد.
ابراهيم عبدالهي خاطرنشان كرد: باتوجه به شرايط اقليمي گرم منطقه و اهميت حياتي برق در زندگي مردم خصوصا در بحث سرمايش،  توسعه و احداث شبكه هاي توزيع، متناسب با نياز مشتركين همواره در دستور كار قرار دارد.
وي در ادامه افزود: به منظور كمك به افزايش پايداري و تامين ولتاژ متناسب با توسعه ساخت و ساز درمناطق مختلف تحت پوشش اين امور، دو دستگاه ترانس 315كيلو، 390متر كابل خودنگهدار، دوازده اصله پايه فشار ضعيف و هفت اصله پايه فشار متوسط در روستاهاي عوده  و مليگيط واقع در شرق اهواز نصب شد.
مديراموربرق منطقه يك اهواز اعتباراختصاص يافته جهت اين پروژه  را يك ميليارد و چهارصدوپنجاه ميليون و هفتصدو پنجاه هزار ريال برآورد كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات