هواپیمایی کشوری به ۱۶ شرکت مجوز طراحی و ساخت قطعات داد

هواپیمایی کشوری به ۱۶ شرکت مجوز طراحی و ساخت قطعات داد

راه و مسکن تهران- ایرنا- رییس سازمان هواپیمایی کشور خبر داد که در یک سال اخیر ۱۶ شرکت داخلی مجوز طراحی ساخت قطعات هواپیما را از سازمان هواپیمایی دریافت کردند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات