هواشناسی آمریکا و اروپا امکان پیش‌بینی سیل فروردین را زودتر از پنج روز نداشتند/ پیش‌بینی هواشناسی نبود در گلستان هزار کشته می‌دادیم

هواشناسی آمریکا و اروپا امکان پیش‌بینی سیل فروردین را زودتر از پنج روز نداشتند/ پیش‌بینی هواشناسی نبود در گلستان هزار کشته می‌دادیم

رئیس سازمان هواشناسی اظهار داشت: هیچ الگوی اروپایی و آمریکایی نمی‌توانست ۱۵ روز زودتر سیل فروردین امسال را پیش بینی کند و در این مورد تنها پنج الی سه روز زودتر می‌توانستیم این اتفاق را پیش بینی کنیم. رئیس سازمان هواشناسی اظهار داشت: اساسا در حوزه رخداد سیلاب‌ها داده‌های هواشناسی کافی نیست و در تمام دنیا از جمله آلمان پیش بینی هوا در مورد سیلاب هفت تا سه روز زودتر انجام می‌شود در ایران هم این موضوع سه روزه است. وی تاکید کرد: طبیعی است امکان پیش بینی این رخداد در بلندمدت وجود نداشت و هیچ الگوی اروپایی و آمریکایی نمی‌توانست ۱۵ روز زودتر سیل فرودین امسال را پیش بینی کند و در این مورد تنها پنج الی سه روز زودتر می‌توانستیم این اتفاق را پیش بینی کنیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات