دستگاه‌های امنیتی که از درآمد پروازهای عمومی سهم‌خواهی می‌کنند، ردیف بودجه دارند/عبور روزانه ۹۰۰ هواپیما از آسمان ایران

دستگاه‌های امنیتی که از درآمد پروازهای عمومی سهم‌خواهی می‌کنند، ردیف بودجه دارند/عبور روزانه ۹۰۰ هواپیما از آسمان ایران

رئیس شرکت فرودگاه‌ها گفت: سال‌های سال است که نهادهای امنیتی از شرکت فرودگاه‌ها برای درآمدهای حاصله سهم می‌خواهند چراکه می‌گویند امنیت فضای کشور توسط این دستگاه‌ها تامین می‌شود و باید در درآمدها دخیل باشند. مبنی بر سهم‌خواهی نهادهای امنیتی از درآمد پروازهای عبوری اظهار داشت: سال‌های سال است که نهادهای امنیتی از شرکت فرودگاه‌ها برای درآمدهای حاصله سهم می‌خواهند چراکه می‌گویند امنیت فضای کشور توسط این دستگاه‌ها تامین می‌شود و باید در درآمدها دخیل باشند. رئیس شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تاکید کرد: اما موضوع مهم این است که بخش‌های امنیتی برای ایجاد این فضای امن در بودجه عمومی ردیف اعتباری دارند و از این محل تامین منابع می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات