مدیرکل بنیادمسکن لرستان مطرح کرد: رتبه نخست بنیادمسکن لرستان در بازسازی

مدیرکل بنیادمسکن لرستان در خصوص واحدهای احداثی، خاطرنشان کرد: ساخت ۱۲ هزار و ۱۵۳ واحد آغاز شده که ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد در مرحله آرماتوربندی، ۹۱۰۰ واحد اسکلت، ۷۳۰۰ واحد اجرای سقف و دیوار هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات