نشست بصیرتی و روشنگری چهل سالگی بسیج در شرکت برق منطقه ای زنجان

نشست بصیرتی و روشنگری چهل سالگی بسیج در شرکت برق منطقه ای زنجان

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات