بازدید بانوان مهندس از پروژه های ساختمانی در استان یزد

بازدید بانوان مهندس از پروژه های ساختمانی در استان یزد


بازدید بانوان مهندس از پروژه های ساختمانی در استان یزد

بالغ بر ۵۰ نفر از بانوان دارای پروانه اشتغال عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ، از دو پروژه بزرگ ساختمانی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ، به پیشنهاد کمیسیون بانوان و برنامه ریزی صورت گرفته ، پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸  بانوان مهندس از پروژه های آپارتمانی بازدید به عمل آورده و در مراحل مختلف این بازدید ، کارشناسان هربخش توضیحات مربوط به رشته‌های مختلف سازه، معماری ،تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی را به بازدیدکنندگان ارائه نمودند.
همچنین بازدیدکنندگان از نزدیک با نحوه صحیح ارائه خدمات مهندسی توسط ناظران هر پروژه آشنا شدند .
این سازمان در نظر دارد  برنامه های بازدید را برای سایر گروه‌های مهندسی نیز به اجرا درآورد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات