قطع وابستگی درآمد شهرداری به فروش مازاد تراکم ساختمانی / طرح و ضابطه ...

قطع وابستگی درآمد شهرداری به فروش مازاد تراکم ساختمانی / طرح و ضابطه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات