سوپر اپلیکیشن "شهرمن" منجر به تسریع و تسهیل امور در شهر مشهد می شود

سوپر اپلیکیشن "شهرمن" منجر به تسریع و تسهیل امور در شهر مشهد می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات