علی صادق زاده فرماندار زرند : شهرداری وارث مشكلات و بدهی های گذشته می باشد .

علی صادق زاده فرماندار زرند : شهرداری وارث مشكلات و بدهی های گذشته می باشد .

مهندس علی صادق زاده فرماندار زرند در حاشیه نشست آزاد اندیشی دانشجویان در خصوص فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری گفت و با اعلام اینکه در حال حاضر شهرداری میراث دارد بدهی گذشتگان می باشد و دست این نهاد برای فعالیتهای عمرانی بیشتر بسته شده است گفت:اگر در سطح ادارات و نهادهای شهرستان هر کس به نحو احسن وظیفه خودرا به انجام برساند هیچ گاه مشکلی برای شهر بوجود نخواهد آمد .


فرماندار شهرستان زرند با اعلام اینکه اساس کار مدیران و مسئولین شهرستان باید رضایتمندی شهروندان را بهمراه داشته باشد گفت:شهرداری باید در کنار و همراه مردم به فعالیتهای عمرانی بپردازد و شهروندان نیز باید در ساخت شهر یاریگر اصلی شهرداری باشند .

نماینده عالی دولت با اعلام اینکه اولویت بندی مسائل و مشکلات شهری باید در راس برنامه های مدیران شهرستان قرار گیرد،تصریح کرد:حضور مدیران در بین مردم و شنیدن مشکلات آنها و ایجاد یک تعامل و همکاری با فرمانداری و سایر ادارات می تواند عامل موفقیت هر مدیری باشد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات