آخرین وضعیت دخایر آبی استان مرکزی تشریح شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: بر اثر بارندگیهای مطلوب سال گذشته در حال حاضر 84 درصد از ظرفیت سد کمال صالح و 77 درصد سد الغدیر ساوه پر است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عرت اله آمره ای در هفتمین شست شورای حفاظت از منابع آب استان با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون میزان بارش های استان مرکزی به 84 میلی متر رسیده است که این بارندگیها نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه سال آبی گذشته 40 درصد کاهش و نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه در دوره آماری بلند مدت 11 درصد افزایش داشته است.

مهندس آمره ای ادامه داد:  بر اثر بارندگی های سال گذشته سدهای بزرگ استان مرکزی سر ریز کردند و اکنون ۷۷ درصد ظرفیت سد ساوه و ۸۴ درصد سد کمال صالح پر است .

وی با اشاره به میزان ذخیره سدهای بزرگ استان گفت: ۲۱۴ میلیون متر مکعب آب اکنون پشت سد ساوه  و 81 میلیون مترمکعب آب در پشت سد کمال صالح ذخیره سازی شده و مخازن سدهای استان مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار است .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مرکزی اظهار داشت: در اثر بارندگیهای مطلوب سال گذشته وضعیت برخی دشتهای استان همچون شازند، شرا شازند، کمیجان، خمین، محلات و دلیجان رو به بهبود است ولی برخی دشتهای دیگر مثل ساوه و زرندیه همچنان با کسری مخزن مواجه هستند.

وی اضافه کرد: وضعیت ذخایر آبی در دشت‌های این استان رو به بهبود است اما کسری سفره‌های زیرزمینی همچنان باقی‌است که این مهم باید در مدیریت مصرف مورد توجه واقع شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات