ششمين مانور جهادي لوازم اندازه گيري توزيع برق مركزي ...

به گزارش پايگاه خبري توانير، مدير دفتر نظارت وكنترل لوازم اندازه گيري شركت توزيع نيروي برق استان مركزي درحاشيه برگزاري اين مانور گفت:در اين مانور20 اكيپ عملياتي از مديريت هاي توزيع برق شهرستان هاي اراك ،خمين ،شازند،فراهان، تفرش و خنداب حضور داشتند.

مهندس كورش طالبي افزود: اين مانور طي دو روز با برنامه ريزي قبلي با هدف اصلاح و بهينه سازي تابلو هاي ديماندي،تست و اصلاح وضعيت كابل كشي كنتورهاي دو پاساژ ، رفع نقاط كانون خطر و كاهش تلفات در اراك برگزار شد.

وي ادامه داد: اصلاح و بهينه سازي 17تابلو ديماندي،بركناري 4دستگاه تابلو ديماندي با جايگزيني يك دستگاه تابلو توسعه پذير،اصلاح و تعويض 5عدد تابلو سه فاز عادي سازمان سيما و منظر شهرداري را ازجمله فعاليت هاي انجام شده در اين مانور است.

مدير دفتر نظارت و كنترل لوازم اندازه گيري شركت توزيع نيروي برق استان مركزي، تست تعداد 240كنتور پاساژهاي كندي ، سعادت و تهراني،كشف 5 مورد دستكاري و غير مجاز،تعويض 33كنتور و كابل كشي انشعابات پاساژ تهراني وشاخه بري درختان زير شبكه در سه نقطه شهري توسط اكيپ شهرداري را از ديگر فعاليت هاي صورت گرفته در اين مانور عنوان كرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات