اقتصاد ایران شبیه به اقتصاد دهه ۶۰ شده است

اقتصاد ایران شبیه به اقتصاد دهه ۶۰ شده است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اقتصاد امروز ایران شبیه به اقتصاد دهه ۶۰ در ایام جنگ شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات