برخی از نمایشگاه‌ها تله مالی و چاله هزینه‌ای برای شرکت‌ها هستند

برخی از نمایشگاه‌ها تله مالی و چاله هزینه‌ای برای شرکت‌ها هستند

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برخی از نمایشگاه‌ها هیچ خروجی و دستاوردی نداشتند و مصداق تله مالی و چاله هزینه برای دستگاه‌ها هستند بنابراین این طبیعی است که هیچ شرکتی از این نمایشگاه‌ها استقبال نکند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات