روایتی از دو شوک قیمتی در بازار مسکن

روایتی از دو شوک قیمتی در بازار مسکن

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفت: بازار مسکن در پنج سال اخیر دو بار با شوک قیمتی مواجه شده است.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر گفت: افزایش قیمت در بهار امسال باعث شد که دولت وارد بازار مسکن شود؛ بنابراین با اجرای طرح تعزیراتی کنترل اجاره بها، قیمتها ثابت ماندند و افزایش بیشتری نیافتند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به اینکه بازار مسکن همیشه با نوساناتی همراه است، اظهارداشت: در تمام کشورها مسایل مالی بر بازار مسکن تاثیر گذار است؛ همانطور که مسکن در کشور آمریکا دچار سقوط قیمتی شد و هم اکنون انگلیس با بحران مسکن و افزایش قیمت روبرو است.

وی افزود: بنابراین نمی توان از نوسانات قیمت جلوگیری کرد اما باید با مدیریت تا حدی از تنشهای اقتصادی برای کنترل قیمت مسکن استفاده کرد.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اشاره به افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۸۶، اظهار داشت: جهش قیمتی در سال ۸۶ از آنجایی شروع شد که بانکهای خصوصی وارد عرصه بازار پولی و مالی کشور شدند و در ابتدای شروع به کارشان گاهی تا ۱۰۰ درصد قیمت یک خانه وام می دادند.

قلی خسروی تصریح کرد: افزایش تسهیلات منجر به تقاضای زیاد برای خرید خانه شد و قیمت مسکن را با افزایش چند برابری مواجه کرد؛ امسال هم هدفمندی یارانه ها شوکی بود که به بازار مسکن وارد شد.

 

 

    نظرات