بررسی مبانی قیمت و شرح خدمات رشته نقشه‌ برداری ، در شورای مرکزی

بررسی مبانی قیمت و شرح خدمات رشته نقشه‌ برداری ، در شورای مرکزی


بررسی مبانی قیمت و شرح خدمات رشته نقشه‌ برداری ، در شورای مرکزی

گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی روز بیست و ششم آذر تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه که با حضور نماینده شرکت مهندسی مشاور برگزار شد، اقدامات انجام گرفته در زمینه مبانی قیمت گذاری و شرح خدمات نقشه برداری مورد تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد شرح خدمات تهیه شده در گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی و شرح خدمات تهیه شده در کمیسیون تخصصی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مطابقت و جمع بندی و در جلسه آینده گروه تخصصی نقشه برداری نهایی شود تا پس از تایید نهایی در شورای مرکزی ، به وزارت راه و شهرسازی ارسال گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات