بررسي آخرين وضعيت عملكرد حوزه هاي مختلف  و طرح تكريم ارباب رجوع و ... در جلسه شوراي معاونين اداره كل راه و شهرسازي استان...

بررسي آخرين وضعيت عملكرد حوزه هاي مختلف و طرح تكريم ارباب رجوع و ... در جلسه شوراي معاونين اداره كل راه و شهرسازي استان...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات