حضور مهندس كاظمي مديركل راه و شهرسازي استان به همراه معاونين در ميز خدمت اين اداره كل و رسيدگي و پاسخگويي به درخواستهاي ...

حضور مهندس كاظمي مديركل راه و شهرسازي استان به همراه معاونين در ميز خدمت اين اداره كل و رسيدگي و پاسخگويي به درخواستهاي ...

جهت رسيدگي و پاسخگويي  به درخواستهاي مراجعين به اداره كل راه وشهرسازي مديركل اين دستگاه اجرايي به همراه معاونين ، رؤساي ادارات ستادي و فرمانده يگان حفاظت از اراضي ملي در ميز خدمت اين اداره كل حضور يافت و از نزديك پي گير درخواستهاي مراجعين شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه و شهرسازي استان ايلام با استقرار ميز خدمت در اين اداره كل همه روزه معاونين و كارشناسان حوزه هاي مختلف اين اداره كل پاسخگوي ارباب رجوع بوده و مديركل نيز يك روز در هفته با اطلاع قبلي در ميز خدمت حضور دارد.

اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه و شهرسازي استان ايلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات