پيام تبريك مهندس كاظمي مديركل راه و شهرسازي استان ايلام به مناسبت هفته حمل ونقل

پيام تبريك مهندس كاظمي مديركل راه و شهرسازي استان ايلام به مناسبت هفته حمل ونقل

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات