گزارش تصویری دیدار مدیرکل با معاونت مهندسي و ساخت راه و شهرسازي دوشنبه 25 آذر 98

گزارش تصویری دیدار مدیرکل با معاونت مهندسي و ساخت راه و شهرسازي دوشنبه 25 آذر 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات