استقبال شهروندان از طرح "سه شنبه های با شهروندان"

استقبال شهروندان از طرح "سه شنبه های با شهروندان"

ارائه خدمت شورای شهر فارغ از بروکراسی
استقبال شهروندان از طرح "سه شنبه های با شهروندان"
استقبال شهروندان از طرح "سه شنبه های با شهروندان"
یکی از مشکلات موجود در ساختار اداری بروکراسی و کاغذ بازی هایی است که در کنار تاخیر در ارائه خدمت، خود عاملی برای ایجاد فاصله ما بین مردم و مسئولین گردیده و این امر باعث بروز نارضایتی شهروندان گردیده است.
روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت در تلاش است با ارائه راهکارها و طرح های کاربردی، حتی المقدور این معضل اداری را رفع کرده و با توجه به اشتیاق و تمایل اعضای شورای اسلامی شهر رشت در ارئه خدمت به شهروندان در این مسیر تسریع ایجاد کند.
از این رو با تدوین طرح "سه شنبه های با شهروندان" هر هفته سه شنبه راس ساعت 11 صبح با دعوت از یکی از اعضای شورای شهر و حضور وی در سامانه 137 موجبات ارتباط شهروندان با منتخبین خود و پیگیری مستقیم مطالبات آنها را میسر کرده است که با توجه به اطلاع رسانی صورت گرفته در روزهای ابتدایی هفته شاهد استقبال قابل توجه شهروندان از این طرح هستیم.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات