صیانت و نظارت دقیق از منابع آبی یک وظیفه انسانی است

دادستان شهرستان تربت جام در دیدار مدیر و کارکنان امور منابع آب این شهرستان صیانت و نظارت از منایع آبی شهرستان را یک وظیفه انسانی دانست.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در این دیدار در ابتدا یوسف اختری، مدیر امور منابع آب شهرستان تربت جام با ارائه آماری از وضعیت منابع آبی شهرستان به تشریح اقدامات انجام گرفته توسط این امور در راستای صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی پرداخت.

بر اساس این گزارش در این دیدار دادستان تربت جام به بیان اهمیت  نقش حساس مدیریت امور منابع آب در صیانت و نظارت دقیق از منابع آبی این شهرستان به عنوان یک وظیفه انسانی پرداخت و خواستار نظارت دقیق و ارائه گزارش متخلفان حوزه آب به  مراجع قضایی شد.

وی با اشاره به مباحث مربوط به چاه های کشاورزی و غیر کشاورزی و اهمیت نظارت دقیق به این گونه موارد انجام اقدامات قاطع در برخورد با متخلفان در مباحث آب را در جهت حفظ و نگه داری از منابع آبی شهرستان دارای اهمیت دانست.

علیزاده نظارت بر احداث بندهای خاکی غیرمجاز به سبب تمرد از قوانین موضوعی و همچنین ایجاد خطرات جانی و مالی برای افراد ساکن در منطقه را از سوی مدیریت امور منابع آب تربت جام مورد توجه قرار داد.

در خور ذکر است: مدیر امور منابع آب شهرستان تربت جام به همراه مسئول روابط عمومی و کارشناس حقوقی این امور با علیزاده دادستان جدید شهرستان تربت جام در محل ساختمان دادگستری دیدار کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات