آزادسازی بخشی ازحریم رودخانه ها درجهرم

مدیر امور آب جهرم اظهار داشت طی ماه جاری حریم و بستر چند رودخانه رفع تصرف و برداشت غیر مجاز مصالح رودخانه ای در چند نقطه متوقف گردید

منتظری  افزود طی ماه جاری بستر و حریم آبراه فصلی محمد آباد به مساحت 2250 مترمربع و بستر و حریم آبراه فصلی شهید دستغیب به مساحت3500 مترمربع رفع تصرف گردید.همچنین تصرف اراضی حریم رودخانه قره آغاج نیز متوقف شد.

وی اضافه کرد عملیات برداشت یک شرکت بهره برداری شن وماسه نیز به علت رعایت نکردن عمق برداشت متوقف گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات