گزارش برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

گزارش برگزاری دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها

دوره جرثقیل ها و بالابرنده ها در ابان ماه با تدریس اقای مهندس حاجی زاده به مدت 26ساعت توسط گروه اموزشی نیروگاه برگزار گردید
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات