معاون وزیر برق سوریه از مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی، در این بازدید " دکتر داود فرخزاد " مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ، با ارائه گزارشی به تشریح چگونگی فعالیت های این مرکز در زمینه حفظ امنیت و پایایی شبکه برق کشور پرداخت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات