ارائه راهكارهاي مصرف بهينه برق در راستاي حفظ محيط زيست

از صداي مركز سمنان پخش شد؛

ارائه راهكارهاي مصرف بهينه برق در راستاي حفظ محيط زيست

در قسمت پنجاه و يكم برنامه راديوئي پرتو كه از صداي مركز سمنان به روي آنتن رفت؛ در خصوص نكات مديريت بهينه مصرف برق و تاثير آن بر منابع طبيعي مطالبي ارائه گرديد.

كارشناس شركت توزيع برق استان با اشاره به اين كه انرژي برق، از انرژي هاي فسيلي توليد مي گردد گفت: با مصرف نادرست و بي رويه برق، منابع انرژي بيهوده هدر مي رود كه اين موضوع علاوه بر هدر رفت ذخاير ، موجب از بين رفتن سرمايه ها نيز مي شود.

مريم كرامتي با بيان اين كه هرچه از انرژي هاي فسيلي بيشتر استفاده گردد ، آلودگي محيط زيست افزايش مي يابد افزود: استفاده درست، به جا و به موقع از انرژي برق مي تواند به منابع طبيعي و حفظ محيط زيست كمك شاياني نمايد.

وي با عنوان اين كه كودكان از والدين خود الگو مي گيرند و رفتارها برروي آنان تاثير مستقيم دارد    تصريح كرد: مي بايست فرهنگ بهينه سازي مصرف برق را از كودكي به فرزندانمان بياموزيم و به نسل هاي بعدي منتقل كنيم.

وي اضافه كرد: بهره گيري از نور طبيعي روز ، عدم روشن نمودن وسايل برقي پرمصرف در ساعات اوج بار ، خاموش كردن لامپ هاي اضافي در محيط، جايگزين نمودن لامپ هاي LED و SMD به جاي لامپ هاي پرمصرف و جدانمودن دوشاخه لوازم برقي از پريز در هنگام غيرفعال بودن آنها ، به عنوان عواملي هستند كه با رعايت آنها ، مي توانيم نقش موثري در گسترش سطح فرهنگ بهره گيري صحيح از انرژي الكتريكي در خانواده و فرزندان و در نتيجه افراد جامعه داشته باشيم.

لازم به ذكر است: به قيد قرعه " حسن ناميني " با ارسال پيام مديريت مصرف ، به عنوان برنده مسابقه اين برنامه معرفي گرديد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات