برگزاری جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در مشهد

برگزاری جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در مشهد


برگزاری جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در مشهد

به گزارش روابط عمومی سازمان، اعضای گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز سه شنبه ۲۶ آذرماه جاری در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تشکیل جلسه دادند.
در این جلسه که با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و اعضای کمیسیون تخصصی ترافیک این استان و برخی مهمانان علمی و مدیران شهری برگزار گردید، این موارد  مطرح و بررسی گردید:

ارائه دیدگاه و نقطه نظرات مهندس شرکاء رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص موضوع سیستماتیک فرایند تمدید و ارتقای اعضا و همچنین تاکید بر دقت نظر و حساسیت نقش مهندسین ترافیک در حوزه ساخت و ساز
بیان نظراتی در خصوص تمدید عضویت از نگاه شورای مرکزی و بیان دیدگاه اعضای کمیسیون ترافیک نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی که پس از بررسی مقرر گردید؛ در راستای سطح علمی اعضای ترافیک استان ها، با محوریت نظام مهندسی استان با صلاحدید و شرایط خود نسبت به این مهم در تمدید عضویت اقدام نمایند.
بدیهی است سرفصل های دروس مصوب گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی که در سال ۹۷ تهیه شده، مورد استفاده قرار گرفته و جزییات موارد مطرح شده در صورتجلسه نیز آورده شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات