گزارش تصویری بازدید دکتر پارسی پور، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان و مهن...

گزارش تصویری بازدید دکتر پارسی پور، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی استان و مهن...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات