برگزاری طرح آموزشی یکساعت با محیطبان در مدارس سراسر استان بوشهر


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، طبق تفاهم نامه امضا شده بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و اداره کل آموزش و پرورش طرح یک ساعت با محیط‌ بان در سراسر مدارس استان بوشهر  اجرایی شد.
فرهاد قلی نژاد در این زمینه گفت: این طرح برای آشنایی دانش آموزان استان بوشهر با مسائل محیط‌ زیستی، شرح وظایف، مسئولیت‌ها، تجربیات و فعالیت‌های صادقانه محیط‌بانان اجرا می‌شود تا با تعامل جوامع محلی و مردم در جامعه، حس پاسداشت و احترام به محیط‌ زیست و همچنین محیط‌بانان افزایش‌یافته و جایگاه محیط زیست در استان و کشور بیش از پیش ارتقاء یابد.
مدیرکل حفاظت محیط ‌زیست استان بوشهر با بیان اینکه در استان  بوشهرهشت منطقه تحت مدیریت قرار دارد گفت:  اگر مسایل مربوط به محیط زیست بصورت دقیق و پایه ای به دانش آموزان آموزش داده شود، بسیاری از مسائل و  مشکلات مربوط به حوزه محیط‌ زیست حل خواهد شد و ضمن آموزش و انتقال مفاهیم محیط زیستی به نسل آینده‌ساز، این پیام‌ها از طریق فرزندان به نهاد خانواده، مدرسه و اجتماع نیز منتقل می‌شود.
وی با بیان اینکه در استان بوشهر با تعامل بین دستگاهی خوبی که صورت گرفته است شاهد رونق بیشتر و پر رنگ تر شدن کانون توجه قشر فرهنگی علی الخصوص دانش آموزان به تلاش های محیط بانان، همراهی با ایشان، آشنایی با مسائل مربوط به محیط زیست و فرهنگسازی مناسب در سطوح مختلف جامعه هستیم.
مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان بوشهر در ادامه اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در استان گفت: در این طرح محیط بانان به تشریح وظایف و مسئولیت¬های محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست می پردازند و با برگزاری کارگاه¬های آموزشی یک ساعته برای دانش آموزان، دبیران، معلمان، مربیان و کارکنان مدرسه، والدین و خانواده¬ها موضوعاتی از قبیل شرح فعالیتها، خاطرات و تجارب محیط¬بانان، رویارویی با حیاتوحش و پاسخ به پرسشهای مخاطبان، معرفی مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ارائه می دهند.لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات