کارت های جدید سوخت تاکسی ون با 800 لیتربنزین آماده تحویل است

کارت های جدید سوخت تاکسی ون با 800 لیتربنزین آماده تحویل است

کارت های جدید سوخت تاکسی ون با 800 لیتربنزین آماده تحویل است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت برسازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: کارت های جدید سوخت تاکسی های ون با 800 لیتر بنزین آماده تحویل شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، احمد محبی دراین خصوص افزود: با پیگیری های انجام شده ازستاد سوخت مقررشد تا 200 لیتر به سهمیه سوخت تاکسی های ون اضافه شود، برهمین اساس چندی پیش فراخوان ثبت اطلاعات مالکان تاکسی های ون در سایت سازمان برای دریافت کارت سوخت جدید زده شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر کارت های سوخت جدید تاکسی های ون آماده تحویل بوده و مالکان آن می توانند از فردا و در ساعات اداری با مراجعه به محل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد، حوزه معاونت مالی واقع درانتهای فدائیان اسلام کارت های سوخت جدید را دریافت نمایند.
محبی ادامه داد: درحال حاضر کارت های جدید دارای 800 لیتر سهمیه بنزین هستند که 600 لیتر آن متعلق به سهمیه دی ماه و 200 لیتر آن بابت سهمیه اضافه شده در آذرماه است.
گفتنی است؛ پیش از این سهمیه بنزین تاکسی های ون 400 لیتر بود که با افزایش 200 لیتر به 600 لیتر در ماه افزایش پیدا کرده است.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات