برای تسهیل درامر سرمایه گذاری در حوزه آب و انتفاع استان ضمن رعایت...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، جلسه تخصصی بررسی طرح جامع گردشگری سد جامیشان شهرستان سنقر با حضور درویشی مدیر عامل شرکت ، قادری رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و جمعی از کارشناسان حوزه سرمایه گذاری در محل دفتر مدیر عامل برگزار گردید در ابتداء این نشست مشاور طرح ، توضیحات جامعی در خصوص طرح جامع گردشگری در محل سد ارائه نمود

، سپس دکتر قادری رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ضمن ارائه نقطه نظرات خود با تاکید بر تدوین مباحث بوم گردی و استفاده از ظرفیت های استان در زمینه های گردشگری و معماری خاص استان خواستار استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران حوزه خدمات گردشگری  در این طرح گردید . در ادامه درویشی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای افزود باید در تدوین این طرح ضمن استفاده از نقطه نظرات کارشناسان از افراد اهل فن و با تجربه در حوزه بوم گردی و گردشگری استفاده نمود و ضروری است فارغ از روند و تشریفات اداری ضمن رعایت قانون تسهیل در امرسرمایه گذاری در حوزه گردشگری در سدها فراهم شود و تحقق این امر ضمن ایجاد اشتغالزایی افزایش درآمد و کسب و کار را برای مردم استان بدنبال خواهد داشت ، درویشی در ادامه با اشاره به ظرفیت های خوب استان برای جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری افزود مردم منطقه دارای غنای فرهنگی با قدمتی زیاد هستند و این خطه از کشور دارای آداب و رسوم زیبائی است که میطلبد در بخش سرمایه گذاری در حوزه گردشگری این فرهنگ معرفی گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات