عزم، همت و توان مدیریت بحران آب را داریم

محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در دویست و بیست و سومین جلسه شورای معاونان، با اشاره به اینکه سخت ترین و مشکل ترین کار در کشور مدیریت منابع آب است و ظرفیت تبدیل شدن به بحران امنیتی و سیاسی را دارد گفت: عزم، همت و توان مدیریت بحران آب را داریم. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در این جلسه مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت ضمن اشاره به عملکرد حوزه حفاظت و بهره برداری گفت: کار در حوزه حفاظت سخت است؛ چرا که در استان شرایط آب و هوایی، اجتماعی و فرهنگی مختلف داریم و باید برای هر حوزه متناسب با آن منطقه رفتار کنیم. غلام رضا ممدوحی انعقاد تفاهم نامه در سال جاری در دشت های ازغند، سرخس و چناران و همچنین انعقاد تفاهم نامه در سال 97 با شرکت های تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد، تایباد و کرات را از اقدامات شرکت در راستای مدیریت مشارکتی برشمرد وی گزارش عملکرد امورهای منابع آب در خصوص کاهش اضافه برداشت را تشریح کرد. در ادامه جلسه علیرضا طاهری، قائم مقام مدیرعامل ضمن تشکر از اقدامات ارزنده در حوزه حفاظت گفت: باید به مردم اطلاع رسانی شود که ملاک بهره برداری از آب های زیرزمینی حجم آب است؛ نه دبی. و تخصیص جدید در حوزه صنعت و خدمات نخواهیم داشت. محمد علایی نیز با تشکر از عملکرد کارکنان شرکت گفت: از همکاران رضایت دارم؛ چرا که خیلی سریع به اهداف پیش بینی شده رسیده ایم. علایی جنبه های اجتماعی و فرهنگی حوزه آب را مهم دانست و گفت: ورود تشکل های کشاورزی و نهادهای مدنی دلیل بر توسعه یافتگی است که ما موفق شدیم این طیف را با خود همراه کنیم و با انعقاد تفاهم نامه با کشاورزان و تشکل های کشاورزی، مردم را در مدیریت آب سهیم کردیم. هرکار که به مردم واگذار شود نتیجه اش خوب است؛ مردم حساس اند و خود بدرستی آینده را مدیریت می کنند. وی شرط رضایت مردم از عملکرد را اجرای درست مسیر تدوین شده و رعایت پیوست های اجتماعی دانست و بر انجام نظرسنجی مستمر از مردم و همکاران تایید کرد تا در شناسایی نکات قوت و ضعف یاری گر مدیران و تصمیم گیران باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در این جلسه گزارش نامه های پاسخ داده نشده در کارتابل، بررسی صدور تقدیرنامه سال های گذشته همکاران، ارائه گزارش نتایج کارراهه های شغلی و گزارش عملکرد حوزه حفاظت بررسی شد.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات