نشست تخصصي برنامه ريزي كلان تحقيقات صنعت برق برگزارشد

نشست تخصصي برنامه ريزي كلان تحقيقات صنعت برق برگزارشد

به گزارش پايگاه خبري توانير،دراين نشست كه  مهندس  سيدحسين سجادي معاون تحقيقات ومنابع انساني ،مهندس غلامعلي  رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع ودكتر مسعود تقوايي مديركل دفترتحقيقات وتوسعه منابع انساني شركت توانير، مهندس درويشي سرپرست دفترآموزش و تحقيقات وزارت نيرو ،دكتر محمد صادق قاضي زاده رييس پژوهشگاه نيرو و دكتر محمود فتوحيرييس دانشگاه صنعتي شريف به همراه جمعي از مديران ومحققان مراكز تحقيقاتي صنعت برق حضورداشتند، راهبردهاي كلان تحقيقات وچالشهاي فراروي اين بخش درصنعت برق كشورمورد بحث وبررسي قرارگرفت.

درابتداي اين نشست مهندس درويشي سرپرست دفترآموزش وتحقيقات وزارت نيرو، شدت R ;D (تحقيق وتوسعه) را به عنوان شاخص مطرح اعتبارات پژوهشي مورد توجه قرارداد كه دردنيا بالاترين ميزان اين شاخص به ميزان 5 درصد درآمدهاي عملياتي شركتهاي دارويي وIT ،بين 3.5 تا 5 درصد فروش صنايع اتومبيل سازي و0.5 تا يك درصد فروش شركتهاي داراي فن آوري با عمر بالا مانند صنعت نساجي ،صرف پروژه هاي تحقيقاتي مي شود واين ميزان درصنعت آب وبرق كشور بين 0.8 تا 1.2 درصد است.
وي با تبيين دلايل عدم اقبال شركتها به تحقيق وتوسعه ،بيش از80 درصد اقتصاد كشور را دولتي ذكر كرد كه بخش خصوصي درخوش بينانه ترين حالت ،كمتر از20درصد فروش را صرف تحقيق وتوسعه مي كند و اين ميزان دركشورهاي پيشرفته به 70 درصد بالغ مي شود.
در ادامه مهندس سجادي معاون تحقيقات ومنابع انساني توانير پيرامون بهره وري ومديريت بهينه منابع انساني درحوزه تحقيقات به ايراد مطالب پرداخت و ازجمله چالشهاي حوزه تحقيقات صنعت برق را كند وطولاني بودن فرايند تحقيقات ،فاصله بين نيازهاي عملياتي صنعت با پروژه هاي تحقيقاتي و وجود سامانه هاي متعدد و موازي درحوزه تحقيقات برشمرد.
وي رويكرد جديد شركت توانير دربخش تحقيقات را شامل تمركز برموضوع تجاري سازي با بهره گيري از يك فرايند سريع وكارا ،استفاده حداكثري از ظرفيتهاي موسسات علمي وتحقيقاتي كشورهمراه با واگذاري مديريت تحقيقات به اين مراكز، انجام تحقيقات كاربردي با تاكيد بر رفع نياز صنعت برق و ايجاد فضاي زيرساختي مناسب براي تبادل اطلاعات وارتباطات بين شركتها وپرهيز از پروژه هاي تكراري عنوان كرد.
مهندس رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير ،مديريت انرژي دركشور را مستلزم بهره گيري از روشهاي جديد دانست و دراين ارتباط از طراحي 24 اقدام نمادين براي مدت 2 سال درتوانير وانجام هرماه يك كار ملي دركشورخبرداد كه نقشه راهي براي تحول ديجيتال و هوشمندسازي درصنعت توزيع برق كشور محسوب مي شود.
وي مديريت دارايي را بزرگترين گام براي هوشمندسازي دربخش توزيع عنوان كرد كه با محوريت  GIS و GPS و بهره گيري از اطلاعات برخط قابل اجراست و 24 برنامه ذكرشده درجهت هوشمندسازي بخش توزيع در بخشهاي مصرف ،شبكه ،دارايي ،مراكز اتفاقات ،سامانه هاي نظارت مكانيزه براي طرحهاي نوسازي و بهره برداري مبتني بر استاندارد جهاني IEC با ورجن 2099 درحال اجراست.
مهندس رخشاني مهر سرعت بخشيدن به هوشمندسازي درسمت مصرف را از اقدامات توانير برشمرد وبا اشاره به      هوشمندسازي 5 ميليون مشترك طي 2 سال آينده درقالب طرح فهام ،اجراي طرح قبض سبز را تحولي در مدل كسب وكارهاي سنتي و ورود به كسب وكارهاي جديد دربخش انرژي عنوان كرد.
دكتر فتوحي رييس دانشگاه صنعتي شريف ديگر سخنران اين نشست بود كه درخصوص نگاهي نو به تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه به ايراد مطالب پرداخت.
وي با اشاره به پيشرو بودن صنعت برق دربهره گيري از ظرفيتهاي دانشگاهها ومراكز پژوهشي نسبت به ساير صنايع كشور ،مهمترين عامل موفقيت صنعت برق دراين عرصه را وجود اعتماد متقابل بين صنعت برق ودانشگاه ذكر كرد و در ادامه به تبيين نقش دانشگاه وصنعت ،مروري برتجارب دانشگاه صنعتي شريف وچالشهاي پيش رو پرداخت.
درادامه اين نشست دكتر قاضي زاده رييس پژوهشگاه نيرو ،برنامه ريزي كلان تحقيقات صنعت برق كشور را تشريح كرد.
وي ازجمله راهكارها وچالشهاي اين عرصه را تامين منابع مالي پايدار دربخش تحقيق وتوسعه فن آوري صنعت برق ،شناسايي چالشها و مسايل عاجل صنعت برق و حل آنها ،برنامه ها و مسيرهاي آينده فن آوري صنعت برق ،بهره وري و مديريت منابع انساني بخش تحقيقات ،مشاركت بخش خصوصي و دولتي در توسعه نوآوري و غيرمتمركز سازي تحقيقات و توسعه تعاملات صنعت برق با شركتهاي دانش بنيان ،دانشگاهها و پژوهشگاههاي كشور برشمرد.
تقدير از فعالان عرصه تحقيقات درحوزه شركت مادرتخصصي توانير پايان بخش اين نشست تخصصي بود كه طي آن شركتهاي برق منطقه اي مازندران و توزيع برق غرب مازندران به عنوان شركتهاي برگزيده تحقيقات با اهداي لوح مورد تقدير قرار گرفتند.
همچنين پروژه هاي آشكارسازي اتوماتيك خطاهاي مقره ويراق آلات از برق منطقه اي كرمان ،طراحي سامانه شبيه ساز آموزش براي راهبران شبكه برق كشور از شركت مديريت شبكه برق ايران ،بررسي انواع پوششهاي عايقي RTV و انتخاب بهترين پارامترها از برق منطقه اي سيستان وبلوچستان و پروژه ساخت دستگاه حريق سنج ليزري براي شبكه هاي توزيع برق از توزيع برق استان اصفهان به عنوان پروژه هاي برتر معرفي و لوح تقدير دريافت كردند.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات