مهندس رخشاني مهر در نهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ،مهندس غلامعلي رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير و سخنران كليدي نهمين كنفرانس شبكه هاي هوشمند انرژي ،پيرامون تحول ديجيتال و هوشمند سازي در صنعت توزيع برق كشور به ايراد مطالب پرداخت و دراين ارتباط از اجراي 24 برنامه نمادين طي 2 سال (ماهانه اجراي يك طرح ملي)براي هوشمند سازي صنعت توزيع برق خبرداد.
وي مشتركان را مهمترين ركن هوشمندسازي صنعت توزيع برق توصيف كرد كه به عنوان كارفرماي اصلي صنعت برق،خدمات فروش وپس از فروش را در سبد كاري شركتهاي توزيع قرار مي دهند و شركت توزيع برق با نقش پيمانكاري يا كارگزاري، دومين ركن و حاكميت هوشمند سومين ركن اين تحول را تشكيل مي دهد.
مهندس رخشاني مهر برنامه هاي تحول ديجيتال صنعت توزيع برق را در 5 محور بهبود حاكميت شركتي ،تاب آوري و افزايش قابليت اطمينان ، مديريت انرژي ،اصلاح ساختار صنعت توزيع و مديريت هوشمند ارتباط با مشتريان ذكر كرد.
وي از جمله برنامه هاي 24 گانه را تغيير واصلاح ساختار شركتهاي توزيع ،ارتقاي سلامت اداري در شركتها ،نظارت سيستماتيك بر عملكرد شركتهاي توزيع ،برنامه ريزي تاب آوري و افزايش قابليت اطمينان ،ارتقاء سطح كنترل پذيري شبكه ،تحول در تعمير و نگهداري شبكه ها ،مديريت مصرف و پاسخگويي بار ،تك رقمي كردن تلفات توزيع ،مديريت خودروهاي الكتريكي ،سامانه مكانيزه اطلاع رساني خاموشي به مشتركان ،توسعه سامانه هاي اطلاعات خدمات مشتركان ،ايجاد سيستم متمركز براي صدور صورتحساب ،حذف قبوض كاغذي ،توسعه ادوات هوشمند در شبكه ،بهبود كيفيت برق ،اصلاح اقتصاد صنعت توزيع برق ،بهبود روشهاي وصول مطالبات ،اصلاح وتنوع بخشي به تعرفه هاي برق ،كاهش قيمت تمام شده طرحها وغيره برشمرد.
مهندس رخشاني مهر هريك از برنامه هاي 24 گانه را با اقدامات متعددي همراه دانست كه تدوين معماري ارتباطي سامانه ها درقالب استاندارد IEC_61968 ،عملياتي شدن سامانه يكپارچه مديريت شاخصهاي استراتژيك (طرح سيما) در ستاد شرگتهاي توزيع ،هوشمند سازي مراكز اتفاقات (طرح هما) ،هوشمند سازي ناوگان بهره برداري با به كارگيري 1000 خودروي هوشمند ،اتصال منابع توليد پراكنده برق به شبكه ،افزايش صد درصدي ادوات قابل رويت ،توسعه ناوگان عمليات خط گرم با 300 خودروي هوشمند ،استفاده از استارتاپها براي كاهش 1000 مگاواتي پيك تابستان ،استفاده از ظرفيتهاي اينترنت اشياء ،تطبيق برنامه ها با مدل مرجع بين المللي IEC_1988 بخشي از زير برنامه ها محسوب مي شود.
وي درخصوص هوشمند سازي در سمت مصرف از نصب 172 هزار كنتور هوشمند AMI درشبكه هاي توزيع طي كمتر از 2 ماه درسالجاري خبر داد كه امكان رصد و رويت پذيري مشتركان داراي تفاهم نامه با صنعت برق را فراهم آورد و اين تعداد با اجراي برنامه هاي هوشمند سازي طي 2 سال آينده به 5 ميليون مشترك هوشمند ارتقاء مي يابد.
ادامه اين مراسم با اهداي تنديس يادبود دانشگاه صنعتي شريف به مهندس رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير ازسوي دكتر فتوحي رييس دانشگاه صنعتي شريف همراه بود.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات