دبیرخانه دائمی ترافیکی شهر با موضوع بجنورد پاک ” ایجاد شد

دبیرخانه دائمی ترافیکی شهر با موضوع بجنورد پاک ” ایجاد شد

دبیرخانه دائمی ترافیکی شهر با موضوع بجنورد پاک ” ایجاد شد
دبیرخانه دائمی فرهنگ سازی ترافیکی شهر با موضوع ” بجنورد پاک ” امروز رونمایی شد.
شهردار بجنورد درمراسم رونمایی از این پوستربا ابراز خرسندی از تشکیل دائمی دبیرخانه ترافیک شهر افزود: عقب ماندگی ما در امر ترافیکی شهر طی ۵ سال گذشته به دلیل کمبود منابع مالی و سهم بخشی از بودجه ایجاد شده است و درحالی که منابع مالی ما از بودجه زیر ۵ درصد به امورترافیکی اختصاص می یافت ، نمی توانستیم اجرای امور بزرگ را دراین حوزه انتظار داشته باشیم.
مهندس زارعی گفت: یکی از اولویت های مهم من پرداختن به امور ترافیکی شهر و مدیریت برآن است ، لذا سعی داریم درسال ۱۳۹۹ بودجه مستقیم ترافیک را ۱۲ میلیارد تومان و بودجه غیرمستقیم از محل اجرای امور عمرانی که بهره وری ترافیکی دارد ، سهم این بخش را تا ۴۰ میلیارد تومان نیز ارتقا می بخشد.
معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری بجنورد درآیین رونمایی ازاین پوستر و تشکیل دبیرخانه ترافیک بجنورد پاک ” اعلام داشت: همزمان با ۲۶ آذرماه که روز حمل ونقل است ، دبیرخانه دائمی فرهنگ ترافیکی تشکیل شد تا به مسائل و آموزشهای عمومی ارتقای فرهنگ ترافیکی بپردازد.
مهندس حمیدی افزود: شهر بجنورد از ۵ شهر معین پایلوت اجرای طرح ترافیکی و شهر پاک انتخاب شده است و پیرو این انتخاب از سوی سازمان شهرداری ها ، همت این معاونت ومدیریت ترافیکی شهرداری به تشکیل دبیرخانه دائمی معطوف شد.
مهندس حمیدی ادامه داد: ۲۶ سرفصل برنامه فرهنگی و آموزشی را در اولویت کار داریم که آموزش محور ایمن، آموزش مدارس ، تاتر خیابانی با رویکرد ترویج حمل و نقل ایمن و پاک را برعهده دارد.
درپایان با حضور مهندس زارعی ، شهردار محترم بجنورد و مدیران شهرداری و مهندس رستمی کمند ، مدیرترافیک استانداری از پوستردبیرخانه ترافیک ” بجنورد پاک” رونمایی شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات