جلسه توسعه و تعریض ۲۶ آذر ۱۳۹۸

جلسه توسعه و تعریض ۲۶ آذر ۱۳۹۸

جلسه توسعه و تعریض در روز سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ با حضور اعضاء در محل شهرداری دامغان تشکیل شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات