جلسه توسعه و تعریض ۲۶ آذر ۱۳۹۸

جلسه توسعه و تعریض ۲۶ آذر ۱۳۹۸

جلسه توسعه و تعریض در روز سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ با حضور اعضاء در محل شهرداری دامغان تشکیل شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات