تحقق ۲۲۰ کیلومتر از وعده ۵۸۰ کیلومتری دولت با آزادراه اصفهان - شیراز/ آزادراه - اصفهان شیراز اولین آزادراه راه با روسازی بتنی/ ساخت بزرگ ترین و عمیق ترین پل در مسیر آزادراه اصفهان - شیراز

تحقق ۲۲۰ کیلومتر از وعده ۵۸۰ کیلومتری دولت با آزادراه اصفهان - شیراز/ آزادراه - اصفهان شیراز اولین آزادراه راه با روسازی بتنی/ ساخت بزرگ ترین و عمیق ترین پل در مسیر آزادراه اصفهان - شیراز

وی ادامه داد: یکی از مشخصه‌های بارز این پروژه در طراحی آن است که مسیر اصفهان به شیراز را ۱۳۰ کیلومتر کاهش می‌دهد و ایمنی در آن رعایت شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات