حق نداریم در وظایف خود کوتاهی کنیم/اصل برای ما منافع مردم است

حق نداریم در وظایف خود کوتاهی کنیم/اصل برای ما منافع مردم است

وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام بخش‌های مختلف همچون مسکن و شهرسازی باید منافع مردم را در نظر داشته باشند. امروز هم که جنگ اقتصادی علیه ایران در جریان است، همه باید در قالب یک پیکره واحد، بنیه دفاعی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی برای کشور ایجاد کنند و این پیکره واحده هر جا نقصی داشته باشد همان نقطه ضعف و فرصت تهاجم اثر‌بخش استکبار خواهد شد، چرا که دشمن قرارداد به قرارداد و معامله به معامله نفوذ می‌کند، انگیزه آن‌ها تحصیل مال است، شعار صریح آمریکا هم همین است و برای رسیدن به منافع حداکثری خود از منافع دیگر کشور‌ها همچون عربستان سعودی که گاو شیرده آنها شده، استفاده می‌کند. اسلامی در پایان گفت: اصل برای ما منافع مردم است، همه شرکت‌ها و ناوگان حمل‌و‌نقلی، و تمام بخش‌های مختلف همچون مسکن و شهرسازی باید منافع مردم را در نظر داشته باشند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات