تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و سازمان نظام مهندسی کشاورزی


تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و سازمان نظام مهندسی کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل می گوید: به منظور اجرایی نمودن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در پروژه های ساختمانی مربوط به فعالیت های نظام مهندسی کشاورزی و بالابردن اصول ایمنی، بهره وری مناسب بناها، حفظ سرمایه های ملی و همچنین ایجاد اشتغال اعضای سازمان تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منعقد گردید که در مدت یکسال از تاریخ 24 آذر 1398 اجرایی خواهد شد و در این مدت کلیه گردشکار امور مربوط به طراحی، نظارت و اجرا در  ساختمان های واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی به مورد اجرا گذاشته می شود.
شهرام محمدی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل نیز ضمن ابراز خوشنودی از عقد این تفاهم نامه گفت: سازمان های نظام مهندسی باتوجه به ماهیت تخصصی خود، باید کلیه امور سازمانی را برمبنای قوانین و مقررات و اصول علمی انجام دهند و این تفاهم نیز در همین راستا منعقد می گردد.
وی اجرای شرح خدمات مهندسی ساختمان را در تمامی پروژه های ساختمانی یک الزام عنوان کرد و افزود: کلیه امور ساختمانی باید براساس قوانین حوزه ی ساخت و ساز و با روش های علمی و در جهت صیانت از حقوق بهره برداران و حفظ سرمایه های ملی طراحی، نظارت و اجرا شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات