برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی


برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

انتخابات سال دوم هیات مدیره هشتم جهت تعیین هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در تاریخ ۹۸.۰۹.۲۷ برگزار و هیات رئیسه با اتفاق آراء برای سال دوم به این شرح انتخاب شدند:

* مهندس مجید ثاقبی رئیس سازمان
*مهندس محمدرضا ضیغمی نایب رئیس اول
*مهندس حسن فرهمندپور نایب رئیس دوم
* مهندس داود پرچمی دبیر

با پیشنهاد هیات رئیسه و تائید هیات مدیره سازمان، مهندس محمدخسرو کندی هم به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات